Pernå pensionärer

Höstmöte och fri samvaro

08 November 2023 kl. 13.00–15.00
Val av funktionärer för år 2023-2024 och verksamhetsgranskare för år 2022. Medlemsavgiften, budgeten och verksamhetsplanen för 2023 fastställs.  Ove Othman spelar för oss och leder sången. Lotteri. 

Plats
Agricolagården