Pernå pensionärer

Ta kontakt om du har önskemål om eller synpunkter på vår verksamhet. Vi tar gärna emot idéer och förslag. Det kan gälla besök vid träffarna, utfärdsmål eller kanske någon ny verksamhetsform som intresserar.

Hör av dej!

Styrelsen  2024

Ordförande
Monica Wiik
Agricolavägen 118, 07930 Pernå
tfn 0405539081
mojawi50(ät)gmail.com

Vice ordförande:
Tove Thomasson
tfn 0400711701

Skattmästare: 

Margareta Fokin

Agricolavägen 114, 07930 Pernå
tfn 0400717740

margareta.fokin(ät)pp.inet.fi

Sekreterare:

Agneta Lindholm
Pernåvägen 694, 07930 Pernå
tfn 0405470089

agneta50lindholm(ät)gmail.com

Reseledare:  
Tove Thomasson tfn 0400711701
tove.thomasson(ät)sulo.fi

Ledamöter:
Ritva Grönqvist   tfn 0404802735

Börje Helenius tfn 0400718189

Heidi Scheidegger-Gustafsson   tfn 0400687067

Suppleanter:

Eva Grahn   tfn 0405503994

Rod Hurmerinta    tfn 0400840383

 It-ansvariga:

Maj-Len Eriksson   (foto)

Monica Wiik  (text)
 

Föreningens bankkonto är FI33 4050 0010 0046 88.

Referensnummer för inbetalning av medlemsavgift är 1847. Avgiften är 23 € för år 2024. 

Hedersmedlemmar: Marianne Hällsten.

Åldre rådet i Lovisa är ett bestående, rådgivande organ som företräder de äldre i Lovisa och bevakar deras intressen i den kommunala beslutsprocessen. För perioden 2022 - 2024 har Pernå Pensionärer en plats i rådet. Styrelsen har  valt Monica Wiik att föra föreningens talan. Tag gärna kontakt med henne om du har något du vill att rådet skall behandla.