Pernå pensionärer

Anmälning till evenemang sker vid träffarna eller till Tove Thomasson,

tfn 040 0711 701.  Resorna  kräver alltid förhandsanmälning.

Bankkonto för inbetalning av deltagaravgifter är: Aktia Bank FI33 4050 0010 0046 88.

Pris, sista betalningsdag och referensnummer anges skilt för varje evenemang.

Bussen startar oftast från turisthållplatsen i Lovisa och kör via Pernå kyrkoby, Forsby och Gammelby och vid behov Borgå. 

Annonser i lokaltidningarna, Facebook och Websidan när resedagen närmar sig. Följ alltså också med där.

Program under 2023

Lördagen 11.2.2023

Fallåker-teatern   "Panik på kliniken" kl. 16.00 

Doktor D Mortimors stora dag är kommen. Han skall hålla sitt årliga tal... då börjar allt möjligt hända. Gemensam busstransport.

*****

Söndagen 19.3.2023 

Kulturhuset Grand i Borgå "Legendernas nostalgikväll" kl. 18.00.

Thomas Enroth, Helene Nyberg, Philip Järvenpää m.fl. spelar och sjunger gamla godbitar från 1900-talet. 

*****

3-4 april.2023

Vårkryssning med Viking Grace

*****

21 juni 2023

Midsommarpicnic på Lovisa Camping.

Pris 5 €/person. Betalas på platsen.

*****

28 juni 2023

Hemliga resan

En utfärd för hela dagen där endast chauffören och reseledaren känner till resans detaljer.   Även utomstående kan komma med.

Pris 50 €/person. Utomstående 60 €/person.

Start kl 8.00 från turisthållplatsen i Lovisa, via Pernå kyrkoby och Neste i Forsby.Retur ca kl. 20.00.

Anmälning senast 31.5

Betalas senast 31.5

Referens 2312

*****

4 juli 2023

Café  Gamla stan i Ekenäs.

Vi äter lunch i caféet och till kaffet lyssnar vi till Calle Petterssons och Thomas Lundins sånger och visor.  Även utomstående kan komma med. 

Pris 30 €/person. Utomstående 45 €/person. 

Start kl 8.30 från turisthållplatsen i Lovisa, via Pernå kyrkoby, Neste i Forsby och vid behov Borgå. Retur ca kl. 19.00.

Anmälning senast 15.6.

Betalas senast 15.6.

Referens 2299.

*****

22 juli 2023

Raseborgs sommarteater

Tillsammans med de andra mindre föreningarna inom regionen far vi på en heldagsutfärd till Billnäs bruk och Raseborgs sommarteater. Vi äter lunch på Billnäs bruk, får en guidad busstur i bruket och far därfrån till Raseborgs sommarteater för att se pjäsen Monthy Pythons Spamalot. 

Anmälningstiden har gått ut. Tove kontaktar dom som anmält sig med närmare information.

*****

20 augusti 2023

Pernå-dagen

Den traditionella Pernå-dagen firas igen på Höganås. Pensionärerna deltar med ett snabblotteri. Vi samlar vinster under våren och sommaren. 

*****