Pernå pensionärer

OBS!  Vi kommer delvis att byta plats för våra träffar från höstterminen 2023. Ibland samlas vi som tidigare i Sockenstugan men vi kommer också att träffas i Agricolagården (f.d. Kyrkoby skola).

Följ med annonseringen!

Pernå pensionärer rf grundades 1.5.2005. Innan dess, åren 1987 till 2005,  var vi en underavdelning till Lovisanejdens svenska pensionärer, den s.k. Pernåklubben.

Varannan onsdag, från höst till vår, träffas vi kl. 13.00 i församlingshemmet Sockenstugan (Pernåvägen 307) eller i Agricolagården (f.d. Kyrkoby skola). 

Föreningen arbetar för medlemmarnas trivsel, för att tillvarata och befrämja  allmänna gemensamma intressen och för att verka som förbindelselänk medlemmar emellan.

Vår uppgift förverkligar föreningen genom att ordna föredrag, teaterbesök, gruppresor, exursioner m.m.

Vi får undstöd för verksamheten från Aktiastiftelsen i Borgå, Svenska Kulturfonden, Svenska Pensionärsförbundet, Willian Thurings stiftelse och Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond.

Vi samlar också själva in medel för vår verksamhet bl.a. genom ett lotteri på Pernådagen varje sommar och via de kaffeavgifter vi betalar vid varje träff.

Bekanta er med oss på vår Facebook sida - Klicka här

Välkommen med i verksamheten!