Pernå pensionärer

Sjung och bli glad

12.04.2023 kl. 13.00 – 15.00
Kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka spelar och sjunger för oss. Kanske låter hon också oss sjunga med.

Plats
Sockenstugan