Pernå pensionärer

Vårlunch

10 Maj 2023 kl. 13.00–15.00
Vi avslutar inne-säsongen med en god lunch. Lotteri och musik. Lunchen kostar 8 €.

Plats
Sockenstugan